Privacy beleid

Q4 Profiles Privacy beleid

Q4 Profiles is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Q4 Profiles persoonsgegevens verwerkt van respondenten van onze Q4 persoonlijke vragenlijsten. Onder persoonsgegevens verstaan wij iedere informatie betreffende een gedentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Uiteraard worden persoonsgegevens van respondenten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Q4 Profiles zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verantwoordelijk voor de gegevens verwerking is Q4 Profiles B.V., gevestigd aan de Maarse & Kroon Hof 7, 1431 PB Aalsmeer.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Q4 Profiles B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Waarom we gegevens nodig hebben

Q4 Profiles B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Verzenden van de wekelijkse Q4 Clue nieuwsbrief
Het personaliseren van persoonlijke profielen

Het afhandelen van facturatie met onze consultants
– Om diensten bij u af te leveren
– Q4 Profiles B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens

Uw consultant voert uw naam, e-mailadres, eventueel de naam van uw bedrijf of werkgever in via de E-portal van Q4 Profiles. De consultant heeft binnen deze portal een eigen beveiligde omgeving. U ontvangt via de E-portal een mail met daarin een uitnodiging en persoonlijk wachtwoord + persoonlijke link naar de E-portal. In deze omgeving staat uw vragenlijst klaar, die u online invult. Na het invullen van de online vragenlijst, ontvangt u van Q4 Profiles een mail met de vraag of u zich herkent in de uitkomst. De volledige uitkomsten van deze vragenlijst worden door Q4 Profiles verwerkt tot een persoonlijk rapport. Een exemplaar van dit rapport ontvangt u via uw consultant.

Hoe lang we gegevens bewaren

Q4 Profiles B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Q4 Profiles B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Q4 Profiles B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Q4 Profiles B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@q4profiles.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Q4 Profiles B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Q4 Profiles B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@q4profiles.com

De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer: m1613941

Wijzigingen

Q4 Profiles houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Q4 Profiles een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Q4 Profiles uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of E-portal (www.q4login.com).